Vigilo

 • Sum av aktivitet 87
 • Siste aktivitet
 • Medlem siden
 • Følger 0 brukere
 • Følges av 0 brukere
 • Stemmer 0
 • Abonnementer 0

Aktivitetsoversikt

Siste aktivitet fra Vigilo
 • Vigilo opprettet en artikkel,

  Legg til bilde enhet

  Forvaltning Barnehage har mulighet for opplasting av profilbilde og logo for profilering av barnehagen i Søknadsportalen for barnehageopptak. Leder barnehage og Barnehage ekstern administrator har ...

 • Vigilo opprettet en artikkel,

  Duplikathåndtering

  Se denne artikkelen for duplikathåndtering.

 • Vigilo opprettet en artikkel,

  Internmerknad på barnehagesøknad

  Internmerknad på barnehagesøknad kan benyttes til utveksling av informasjon mellom saksbehandlere, eller til å holde oversikt over egen aktivitet knyttet til behandling av barnehagesøknaden. Bruker...

 • Vigilo opprettet en artikkel,

  Foreløpig svar på søknad om redusert betaling

  Når saksbehandling av redusert betaling er startet er det mulig å sende et foreløpig svar til søker. Brevet sendes ut via Svar-ut tjenesten og sendes til søkers digitale postkasse/ adresse. Merk at...

 • Vigilo opprettet en artikkel,

  Utvide svarfristen for en enkelt søknad

  Under menypunktet Søknader på barnekortet tilhørende enhet barnehage, er det mulig å utvide svarfristen på et  barnehagetilbud. Ny dato vil overskrive tidligere utsendt svarfrist. Ved utvidelse av ...

 • Vigilo opprettet en artikkel,

  Lenke til retningslinjer for arkivering og SvarUt

  Rollen Saksbehandler tilrettelegging kan registrere en lenke til retningslinjer for arkivering. Lenken rettes mot interne rutiner for arkivering og brevutsendelse via SvarUt. Ansatt/leder med Tilre...

 • Vigilo opprettet en artikkel,

  Tilrettelegging: Dokumentmaler

  Brukere med ny rolle Saksbehandler tilrettelegging vil få tilgang til funksjonalitet tilknyttet særskilt tilrettelegging på Forvaltning OAS. Merk at brukerrollen må tildeles av en bruker med roll...

 • Vigilo opprettet en artikkel,

  Generering av fakturagrunnlag for en familie

  Under menypunktet Økonomi på barnekortet vil saksbehandler med rollen «Barnehage – Kommuneforvaltning» kunne generere et simulert fakturagrunnlag innen en fakturaperiode alle barnehagebarn i en fam...

 • Vigilo opprettet en artikkel,

  Logg Kildedata

  Logg-rapporten er tilgjengelig for brukere med rollen "Kildedata - Kommuneforvaltning" under "Forvaltning OAS". Loggen viser endringer på viktige variabler tilhørende de registrerte i løsningen. Lo...

 • Vigilo opprettet en artikkel,

  Barnekort

  I menypunktet Familie på barnets kort finnes oversikt over barnets foreldre og søsken. Her kan foreldre legges til, slettes og redigeres. Under søsken vil navnet på enheten til tilhørende søsken vi...