Vigilo

 • Sum av aktivitet 90
 • Siste aktivitet
 • Medlem siden
 • Følger 0 brukere
 • Følges av 0 brukere
 • Stemmer 0
 • Abonnementer 0

Aktivitetsoversikt

Siste aktivitet fra Vigilo
 • Vigilo opprettet en artikkel,

  Generering av fiktive fødselsnummer

  I forvaltning OAS kan brukere med Kildedata- forvaltningsrolle generere fiktive personnummer. Det genereres kun personnummer som ikke er i bruk i løsningen fra før. De fiktive personnumrene må kopi...

 • Vigilo opprettet en artikkel,

  Samtykker på forvaltningsnivå

  For å sikre samme ordlyd ved alle kommunale enheter kan samtykker også opprettes fra forvaltningsnivå før de distribueres til valgte enheter.  Samtykker opprettet på forvaltningsnivå må etter distr...

 • Vigilo opprettet en artikkel,

  Informasjonsbrev barnehageopptak

  Brevmalen Informasjonsbrev kan sendes til hovedsøker under fanen Klar til innstilling. Brevet sendes til søker via SvarUt og arkiveres i eksternt arkiv. Brevet er synlig i brevliste og dokumentlist...

 • Vigilo opprettet en artikkel,

  Legg til bilde enhet

  Forvaltning Barnehage har mulighet for opplasting av profilbilde og logo for profilering av barnehagen i Søknadsportalen for barnehageopptak. Leder barnehage og Barnehage ekstern administrator har ...

 • Vigilo opprettet en artikkel,

  Duplikathåndtering

  Se denne artikkelen for duplikathåndtering.

 • Vigilo opprettet en artikkel,

  Internmerknad på barnehagesøknad

  Internmerknad på barnehagesøknad kan benyttes til utveksling av informasjon mellom saksbehandlere, eller til å holde oversikt over egen aktivitet knyttet til behandling av barnehagesøknaden. Bruker...

 • Vigilo opprettet en artikkel,

  Foreløpig svar på søknad om redusert betaling

  Når saksbehandling av redusert betaling er startet er det mulig å sende et foreløpig svar til søker. Brevet sendes ut via Svar-ut tjenesten og sendes til søkers digitale postkasse/ adresse. Merk at...

 • Vigilo opprettet en artikkel,

  Utvide svarfristen for en enkelt søknad

  Under menypunktet Søknader på barnekortet tilhørende enhet barnehage, er det mulig å utvide svarfristen på et  barnehagetilbud. Ny dato vil overskrive tidligere utsendt svarfrist. Ved utvidelse av ...

 • Vigilo opprettet en artikkel,

  Lenke til retningslinjer for arkivering og SvarUt

  Rollen Saksbehandler tilrettelegging kan registrere en lenke til retningslinjer for arkivering. Lenken rettes mot interne rutiner for arkivering og brevutsendelse via SvarUt. Ansatt/leder med Tilre...

 • Vigilo opprettet en artikkel,

  Dokumentmaler

  Merk! Generell brevproduksjon er kun tilgjengelig i kunders test/stagingmiljø.  Brukere med rolle Saksbehandler tilrettelegging vil få tilgang til funksjonalitet tilknyttet særskilt tilretteleggin...