Vigilo

 • Sum av aktivitet 90
 • Siste aktivitet
 • Medlem siden
 • Følger 0 brukere
 • Følges av 0 brukere
 • Stemmer 0
 • Abonnementer 0

Artikler

Ny aktivitet fra Vigilo Ny aktivitet Stemmer
 • Samtykker på forvaltningsnivå

  For å sikre samme ordlyd ved alle kommunale enheter kan samtykker også opprettes fra forvaltningsnivå før de distribueres til valgte enheter.  Samtykker opprettet på forvaltningsnivå må etter distr...

 • Informasjonsbrev barnehageopptak

  Brevmalen Informasjonsbrev kan sendes til hovedsøker under fanen Klar til innstilling. Brevet sendes til søker via SvarUt og arkiveres i eksternt arkiv. Brevet er synlig i brevliste og dokumentlist...

 • Dokumentmaler

  Merk! Generell brevproduksjon er kun tilgjengelig i kunders test/stagingmiljø.  Brukere med rolle Saksbehandler tilrettelegging vil få tilgang til funksjonalitet tilknyttet særskilt tilretteleggin...

 • Generering av fiktive fødselsnummer

  I forvaltning OAS kan brukere med Kildedata- forvaltningsrolle generere fiktive personnummer. Det genereres kun personnummer som ikke er i bruk i løsningen fra før. De fiktive personnumrene må kopi...

 • Oppdatere barnehageinformasjon

  Dersom det gjøres endringer i NBR, må det gjøres en oppdatering i Vigilo for at den nye informasjonen vises tilknyttet aktuell barnehage. Oppdateringen av enhetsinformasjon gjøres av rollen Barneha...

 • Legg til ny barnehage

  Forvaltning barnehage legger til nye barnehager.   Forvaltning barnehage > barnehager Klikk Legg til ny barnehage Skriv  inn organisasjonsnummer som du finner på hjemmesiden til utdanningsdirek...

 • Søknader om redusert betaling

  Ved å benytte funksjonen for redusert betaling i barnehage kan forvaltningen saksbehandle søknader om redusert betaling fra foresatte i barnehage. Saksbehandlingen gjøres ved hjelp av følgende steg...

 • Refusjon- og tilskuddsrapport

  Refusjon- og tilskuddsrapporten gir en nøyaktig «dag for dag»-beregning av de private barnehagenes moderasjoner som barnehagene skal ha tilbakebetalt fra kommunene. Grunnlaget for disse refusjonene...

 • Legg til bilde enhet

  Forvaltning Barnehage har mulighet for opplasting av profilbilde og logo for profilering av barnehagen i Søknadsportalen for barnehageopptak. Leder barnehage og Barnehage ekstern administrator har ...

 • Redusert betaling rapport

  Rapporten Søknader om redusert betaling på Forvaltning OAS, viser en oversikt over alle søknader og vedtak om redusert betaling og gratis kjernetid. Rapporten forenkler arbeidet ved at det ikke er ...